Klasseledelse

Ønsker du å bli bedre på klasseledelse – og hva tror du det vil bety for dine elever? Praksisnært og lekent kurs hvor du får tips til hvordan du kan arbeide med og evaluere din egen klasseledelse. Med dette kurset blir du mer bevisst din egen klasselederstil og du blir godt kjent med nøkkelprinsipper og metoder for å utøve klasseledelse.

Pris kr. 490,- per person.

Klasseledelse

Klasseledelse og fagfornyelsen

Med fagfornyelsen blir det mer tverrfaglige arbeidsformer og mer aktive elever.

Vi leverer opplæring i gruppe med veileder på din skole eller over video. Vi leverer også E-læringskurs. Kombinasjonen av noen fellessamlinger og individuelle E-læringskurs gir god effekt i skolenes utviklingsarbeid. Ta kontakt dersom du ønsker en prat om dette. Nedenfor kan du bestille direkte tilgang til E-læringskurs.

 

Økt læring

Lær hvordan klasseledelse øker læringsutbyttet ved at elevene opplever høyere grad av forutsigbarhet og at relasjon lærer-elev styrkes.

Jobb når det passer deg
Fleksibelt – gjør det i ditt eget tempo eller bruk det i profesjonsfellesskapet på skolen.
Lær av ledende pedagoger
Vi har hjulpet over 10.000 lærere i å mestre økt digitalisering i skolen.
Passer alle fag
Vurdering og klasseledelse er blant de viktigste faktorene for elevenes læringsutbytte.
Eva Bratvold

Eva har jobbet lenge med vurdering og klasseledelse i utvikling, drift og sensur på studiet IKT for lærere på Høgskolen i Østfold. Hun mener at vurdering og klasseledelse er blant de viktigste faktorene for elevenes læringsutbytte. I dette kurset har Eva lagt vekt på ulike strategier man kan bruke for å styrke sin egen klasseledelse. Naturlig autoritet er viktig, men også noe av det som er vanskeligst å tilegne seg som ny lærer – «hvis ikke du er sjefen i klasserommet er jobben ledig». 

Aina Skaug Bakkehaug

Aina har som lærer selv opplevd utfordringer som å tilpasse opplæringen, ha et faglig godt innhold, oppnå engasjement og å være en trygg voksen for elevene. Aina velger å fokusere på de positive opplevelsene og hvilke valg man tar for å komme dit. Hun mener at alle har godt av å reflektere rundt egen praksis og drøfte utfordringer med kollegaer, noe dette kurset bidrar til.

God klasseledelse gir økt læringsutbytte og skaper engasjement og motivasjon!

Se det med elevens øyne

Her får du et lite utdrag fra kurset – hvordan ønsker du at dine elever skal oppleve skolehverdagen? Til venstre ser du eksempler på hvordan vi lærere ønsker at elevene skal tenke. Det er svar på direktespørsmål som:

  • Hvordan har du det i denne klassen?
  • Hvordan er miljøet i denne klassen?
  • Hvordan oppfatter du læreren?
  • Blir du oppmuntret til å gjøre ditt beste?
  • Blir alle elever sett og involvert i undervisningen?

Kurset bidrar til å øve bevisstgjøring og refleksjon omkring klasseleldelse.

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Vurdering

Denne modulen fokuserer på vurdering av, for og som læring. Vi ser også på egenvurdering og selvregulering. Hvordan tilrettelegge for det korte og det lange tidsspennet i LK20 når det gjelder vurdering?

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

Vurdering og vurderingspraksis

Begynneropplæringen

Dette e-læringskurset gir deg en introduksjon til god pedagogisk bruk av iPad med de yngste elevene.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i måneden, med nyttige tips, triks og ressurser for lærere og skoleledere. Alt håndplukket, skrevet og bearbeidet av oss, rett til deg.