Gå til innholdet

Praktisk og virkelighetsnær matematikk

Matematikk er mye mer enn bare å kunne regne. Det handler om å kunne lese, skrive og ikke minst snakke matematikk. I vår opplæring har vi fokus på å skape utforskende, nysgjerrige og kreative elever som opplever matematikkglede. Ved å gi elevene praktiske utfordringer hentet fra virkeligheten kan elevene sammen utvikle ulike strategier og komme frem til kreative løsninger. Vi ønsker å styrke elevenes matematiske forståelse ved å gjøre de trygge på bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen, og elevene vil oppleve mestring og motivasjon i faget.

Kreasjon AS

Dampsagveien 14
2004 Lillestrøm

Org nr: 918379789

Hva gjør Kreasjon?

Kreasjon bidrar innenfor digitale satsinger i skoler og organisasjoner. Vi deltar i endringsprosesser i et tett og nært samarbeid med våre kunder. Sammen realiserer vi mer utforsking, skaping, samhandling og deltakelse.