Spillbasert læring

Inkluderende læring med spill, tidlig innsats mot frafall.

Alle skoler har noen elever som strever. Ved å benytte ressurser skolen allerede har kan vi løfte relasjon og trivsel for elever i faresonen og bidra til at de får mestring i nye roller. Med noen få spill PCer og et beskjedent kompetanseløft – så kan skolen skape et inkluderende læringsmiljø

Kompetanseløft og metodikk

eLæringsressurs blir tilgjengelig for alle voksne og alle elever på skolen, og det følger med 3 stk workshops. Sammen vil dette stimulere til gode aktiviteter som bygger struktur, relasjon og trivsel.

Kompetansehevingen gir en metodisk plattform og stimulerer til gode aktiviteter som bygger struktur, relasjon og trivsel. Vi bygger også inn noe annen læring i konseptet, men relasjon, trivsel og struktur får størst fokus, særlig i starten.

Noen aktuelle spill/plattformer:

  • Rocket League, Core, DYO, Evolution og The Sims. Minecraft er også aktuell
  • Se eksempler på læringsopplegg lenger ned på siden (åpent for nedlasting)

Effekter på flere av skolene:

– Elever som har vært mye borte fra skolen kommer oftere på skolen

– Samarbeidet mellom elevene fungerer godt 

– Elevene får teste seg i andre roller som bidrar til at de bryter mønstre  

– De får testet sosiale ferdigheter på «deres egen arena» 

Konseptet består av to ulike nivåer med forskjellige krav til økonomi og logistikk:

Nivå 1 – Grupperom: Lavterskelnivå, som passer for alle grunnskoler i Norge.
Nivå 2 – Læringslab/E-sport: Et mer krevende nivå, som forutsetter prosjektering.
Kontakt oss for mer informasjon om nivå 2.

Kreasjon og Dustin

Det er en glede å tilby dette gamingprosjektet til skolene sammen med Dustin. Lærerne i Kreasjon er begeistret over hvilke muligheter dette konseptet tilfører arbeidet med LK20 innenfor tverrfaglig læring og inkluderende læringsmiljø, men også innenfor programmering og realfag på nivå 2. Vi har arbeidet lenge med konseptet og er i gang med de første leveransene nå. Dette gir et løft til hele lokalsamfunnet.

Aktiv læring | Dustin.no

Se flere av våre kurs

Vurdering og vurderingspraksis

Teams i skolehverdagen

Ta nye steg med Teams. Du får praksisrettede tips du tar med deg til planleggingsarbeid og til arbeid med elever. Kurset passer for lærere og skoleledere.

Minecraft education edition

Minecraft Edu Edition

Læring med Minecraft løfter kreativitet og tilfører skolen nye arbeidsformer innenfor problemløsing og samarbeid.

klasseledelse

Klasseledelse

I dette kurset vil du lære om noen nøkkelprinsipper og metoder for klasseledelse, og du får vite hvordan du kan legge til rette læringsressurser og aktiviteter for å støtte egen klasseledelse.

Microsoft 365

OneNote Klassenotatblokk

Dette e-læringskurset gir deg det du trenger for å bruke OneNote Klassenotatblokk i Teams med elevene dine.